Header De Slutershoeve

De Slutershoeve biedt activiteiten op maat.
Door de kleinschaligheid is er persoonlijke aandacht voor de deelnemer en kan direct worden geschakeld waardoor deze geniet van optimale zorg. 

De activiteiten van De Slutershoeve zijn gericht op mensen met een hulpvraag.
De activiteiten worden afgestemd op de zorgvraag en de behoefte van de deelnemer. De doelstellingen zijn o.a.:
 • Mensen met een hulpvraag uit hun isolement halen. Dit kan door ze meer contact te laten ervaren met dieren.
 • Mensen stimuleren om meer betrokken te zijn bij het dagelijks leven.
 • Mensen dagritme en structuur aan te leren en/of deze behouden.
 • Mensen leren plezier te ervaren in het omgaan met mens en dier.
 • Bij dementerende deelnemers herinneringen van vroeger herbeleven. Hierdoor onstaat gevoel van veiligheid.

De Slutershoeve zou De Slutershoeve niet zijn zonder zijn dieren.
De dieren op De Slutershoeve zijn gewend aan mensen en worden ook regelmatig ingezet bij diverse activiteiten.

De interactie tussen mens en dier wordt zeker bij onze doelgroep als zeer prettig en positief ervaren. Er zijn veel voordelen om dieren in te zetten bij de activiteiten voor mensen met een beperking. Denk hierbij aan:
 • Dieren kunnen troost, warmte en veiligheid bieden.
 • Dieren zijn voor hun welzijn afhankelijk van een goede verzorging, ze spreken je aan op je verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Dieren hebben verzorging nodig. De verzorging biedt een deelnemer afleiding van eigen problemen.
 • Werken met en verzorgen van dieren geeft structuur aan de dag.
 • De deelnemer krijgt een vertrouwensband en voelt zich veilig.
  Hierdoor krijgt de deelnemer een positief impuls om verder te groeien, ook op sociaal gebied.
Activiteitenbegeleiding De Slutershoeve    |    Bronkhorsterstraat 6    |    7256 KE Keijenborg    |    Tel: 06-21960639    |    Mail:info@slutershoeve.nl